ชื่อเรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายสนามฟุตบอล - บือกะรูเมาะ หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,955.00 เมตร หนา 0.15 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่อบต.กำหนด)

ชื่อไฟล์ : jgiQn1IFri123912.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้