องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สถิติ sitemap
วันนี้ 496
สัปดาห์นี้1,645
เดือนนี้9,692
ปีนี้116,304
ทั้งหมด220,978

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
จัดโครงการแข่งขันนกเขาชวา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมรายได้ให้กับเด็กกำพร้าตำบลตรัง
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
จิตอาสา มอบของรางวัลให้เด็กกำพร้า
กิจกรรม 5 ส.
กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรม Big Cleaning Day
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ืประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาตำบลตรัง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลตรัง ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview58
ตารางภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview52
ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42
แผนการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อลอดคลองระบายน้ำหมู่ที่ 1 ตำบลตรัง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview192

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายก อบต.ตรัง
โทร : 084-8904467
(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายก อบต.ตรัง
โทร : 084-8904467
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
folder คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใช้น้ำประปา
folder คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ีดินและส่ิ่งปลูกสร้าง
folder คู่มือสำรับประชาชน:คู่มือการแจ้งการการขุดดินและถมดิน
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบแทนอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
​แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตรการศึกษา
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สบ.พถ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สถ. พ.ศ. 2566 - 2570
กสธ.
11/08/2565
11/08/2565
ขอความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร (พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการระบบสุขภาพท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมให้กับกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับเตรียมความพร้อมรองรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ฯ)
กศ.
11/08/2565
11/08/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะศึกษานิเทศก์ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเป็นผู้นำทางวิชาการ
สน.บถ.
11/08/2565
11/08/2565
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม)
[รายชื่อ]
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ