องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ตรัง

อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลตรัง อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สถิติ sitemap
วันนี้ 13
สัปดาห์นี้791
เดือนนี้10,637
ปีนี้127,644
ทั้งหมด242,524

camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา
บริการอำนวยความสะดวก ลงพื้นที่เก็บภาษีฯ
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมฯ อบต.ตรัง ประจำปี 2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
บริการอำนวยความสะดวก ลงพื้นที่เก็บภาษีฯ
บริการอำนวยความสะดวก ลงพื้นที่เก็บภาษีฯ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลตรัง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ืประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมแข่งขันกีฬาตำบลตรัง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนตำบลตรัง ประจำปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
ประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลจัดเก็บภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ตารางภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
แผนการดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview4
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายก อบต.ตรัง
โทร : 084-8904467
(นายรอมือลี วาแม็ง)
นายก อบต.ตรัง
โทร : 084-8904467
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คู่มือประชาชน
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
folder คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การรับชำระภาษีป้าย
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
folder คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใช้น้ำประปา
folder คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ีดินและส่ิ่งปลูกสร้าง
folder คู่มือสำรับประชาชน:คู่มือการแจ้งการการขุดดินและถมดิน
folder คู่มือสำหรับประชาชน : การออกใบแทนอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[แบบรายงานฯ]
กศ.
01/07/2565
01/07/2565
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
01/07/2565
01/07/2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
30/06/2565
01/07/2565
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2565 รอบตัดสิน ในแต่ละภูมิภาค
[สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]
สน.บถ.
01/07/2565
01/07/2565
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สน.คท.
30/06/2565
01/07/2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร (กรณีผู้ประกอบการที่อยู่ในจังหวัดอื่นซึ่งมิใช่กรุงเทพมหานคร ยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต) ประจำเดือนภาษีพฤษภาคม 2565
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ